loading

2022.02.17 – Czwartek 6 tygodnia zwykłego

Jako nowy biskup diecezji Vittorio Veneto, późniejszy papież Jan Paweł I powiedział w pierwszej homilii, że wybór padł na niego, ponieważ Pan woli pisać
na pyle niż w brązie czy marmurze. Jeśli bowiem napis przetrwa, będzie jasne to, że jest to zasługą tylko i wyłącznie Boga. Wszyscy potrzebujemy takiej pokory, ale i takiej ufności wobec Bożych zamysłów, aby zrealizować Boże oczekiwania wobec nas i „dojrzewać” do szczęścia wiecznego. Prośmy więc o te dary w czasie dzisiejszej Eucharystii: Miłosierny Boże, niech ta Ofiara oczyści nas i odnowi, i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę (modlitwa nad darami).

jest