loading

2022.02.20 – 7 NIEDZIELA ZWYKŁA

Świętując Dzień Pański, wielbimy Boga za Jego miłość i dary. Z wdzięcznością wspominamy dzieło stworzenia, tajemnicę Zmartwychwstania Pana i Zesłanie Ducha Świętego, początek ewangelizacyjnej działalności Kościoła. Z radością więc wołamy z psalmistą: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia! Nie wystarczy jednak tylko dziękować za to miłosierdzie, ale trzeba mu całkowicie zaufać, przyzywać go dla siebie i braci, głosić je bez wytchnienia. Nie możemy bowiem zapomnieć o słowach samego Zbawiciela: „Czuję się sam zależny od twojej ufności; jeżeli ufność Twoja będzie wielka, to hojność Moja nie będzie znać miary” oraz „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do Mojego Miłosierdzia”.

jest