loading

2022.02.23 – ŚW. POLIKARPA

Był uczniem św. Jana Apostoła i biskupem Smyrny. Jako sędziwy człowiek, kierujący sześćdziesiąt lat lokalnym Kościołem, został oskarżony o lekceważenie obrzędów i zwyczajów religii pogańskiej. Wobec groźby śmierci na stosie powiedział konsulowi: „Osiemdziesiąt sześć lat służę Chrystusowi, nigdy nie wyrządził mi krzywdy, jakżebym mógł bluźnić memu Królowi i Zbawcy?”. Niech zgodnie ze słowami prefacji o świętych jego przykład nas pobudza, jego słowa nas pouczają, a jego bratnia modlitwa nas wspomaga.