loading

2022.02.24 – Czwartek 7 tygodnia zwykłego

W psalmie, który będziemy dziś śpiewać, pojawią się słowa: ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Dobrze znamy ich znaczenie, jednakże w ich perspektywie warto pomyśleć o tym, czy w naszym codziennym życiu istnieje właściwa relacja pomiędzy „być a mieć”. Z jednej strony implikuje ona szukanie odpowiedzi na pytanie – czy dobrze używamy dóbr materialnych? Z drugiej jednak skłania do wyznania, czy faktycznie Bój jest moim bogactwem? Przewodnikami w tych rozważaniach są święci. Na przykład św. Paulin mówiący „Niech bogacze posiadają swe bogactwa, niech królowie posiadają swe królestwa: naszą chwałą, naszym bogactwem i naszym królestwem jest Chrystus!”. Albo też św. Ignacy, który prosił w modlitwie: „Daj mi tylko swoją miłość i swoją łaskę, a będę dość bogaty”.