loading

2022.02.25 – Piątek 7 tygodnia zwykłego

I znów piątek, a tym samym okazja, aby rozważać Mękę Chrystusa, do czego zresztą On sam tak często zachęcał. Rozważanie tajemnicy Krzyża to zarazem rozważanie Jezusowego cierpienia, śmierci, ale i bezwzględnego posłuszeństwa zbawczej woli Ojca oraz nieskończonej miłości do każdego człowieka. Uświadamiając to sobie, chcemy wołać z wdzięcznością słowami antyfony na komunię: Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy. Nie zapomnijmy jednak – jak pisał Kierkegaard – że Bóg przemawia nawet wtedy, gdy milczy. A przecież wszystko nam powiedział, kiedy już zamilkł, umierając za nas i oddając nam swego Ducha.

jest