loading

2022.02.27 – 8 NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedziela to pierwszy dzień tygodnia. Ale to zarazem dzień podsumowania siedmiu dni, które minęły bezpowrotnie. Czas wdzięczności za otrzymane dary i łaski, a zarazem czas przyznania się do słabości, grzechów, błędów… W swej istocie – nawet mimo naszej ułomności – Dzień Pański niesie jednak nadzieję! Bo Chrystus zmartwychwstał! Zwyciężył grzech, Szatana i śmierć i zaprasza nas do udziału w swoim zwycięstwie! Okazuje to między innymi przez to, że odpowiada na naszą słabość swoją cierpliwością i to jest powód naszej ufności i nadziei – jak pisał niemiecki teolog Romano Guardini. A więc radujmy się, okażmy wdzięczność, nie traćmy nadziei, ale nieśmy ją tym, którzy jej nie mają!