loading

2022.02.28 – Poniedziałek 8 tygodnia zwykłego

Kończy się miesiąc pamięci o konających. Rozpoczynając go, postanowiliśmy pamiętać o nich w naszych
modlitwach. Czy aby tak było Jeśli nie, to może chociaż w ten ostatni dzień… Pamiętajmy również o tym,
że zachęcaliśmy się słowami: „Rozmyślając o naszym
odejściu do domu Ojca, utwierdzajmy się w przekonaniu,
że będzie ono szczęśliwe i upragnione, jeśli przejdziemy przez życie wiernie wypełniając wolę Pana”. I słowa te nie przestały być aktualne. Potwierdza to także jeden z francuskich mnichów: „Śmierć to czas realizacji obietnic wiary. Życie nagle się zatrzymuje. Bóg przybywa i odchodzi z naszym bratem. Bez Boga człowiek
znajduje się w całkowitym absurdzie. Jeśli koniec jest
w dziurze, w ziemi, to życie jest nic niewarte”.

jest