loading

2022.03.02 – ŚRODA POPIELCOWA

Na początku Eucharystii prosimy Pana Boga, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. To pierwsze wezwanie do nawrócenia, które ma wymiar pokutny. Stając na arenie duchowej walki, powinniśmy być do niej przygotowani przez mądrą ascezę. Drugim będą słowa proroka Joela, kierujące nasze starania ku nawróceniu serca oraz wezwanie św. Pawła do pojednania się z Bogiem. I wreszcie trzecie wezwanie do nawrócenia wypowie dziś kapłan posypujący nasze głowy popiołem: wierz w Ewangelię! To znaczy przyjmij słowo Boże i nim żyj. Stań się prawdziwie uczniem Chrystusa.

jest