loading

2022.03.03 – Czwartek po Popielcu

Dzisiejsza liturgia słowa jest wielką pochwałą wolności, którą Bóg obdarzył ludzkość. Stwarzając, dał nam wybór: Oto stawiam przed wami drogę życia i drogę śmierci (Jr 21, 8). To od nas zależy, którędy pójdziemy. Czy będzie to wąski szlak sprawiedliwości, czy szeroka droga grzechu. Niestety, choć wybór wydaje się prosty, to wydarzenia naszego życia, decyzje, jakie niekiedy podejmujemy, boleśnie pokazują, że pójście za Chrystusem i związane z nim wyrzeczenia, wymagają niemałego trudu. Na początku Wielkiego Postu warto przyjąć na poważnie wezwanie Jezusa: Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą (Mt 7, 13).