loading

2022.03.07 – Poniedziałek 1 tygodnia Wielkiego Postu

W kolekcie, czyli modlitwie kończącej obrzędy wstępne Mszy świętej, prosimy, by Pan Bóg otworzył nasze dusze na zrozumienie Jego Prawa. Aby mogło się to dokonać, potrzebujemy współdziałania z łaską nawrócenia. Nie może zrozumieć nauki Pisma Świętego, a tym bardziej żyć słowem pochodzącym od Boga, ktoś, kogo serce jest skamieniałe, to znaczy zamknięte dla łaski Bożej. Podobnie trudno jest prawdziwie poznać drugą osobę bez wejścia z nią w relację przyjaźni lub miłości. Bóg jest dla nas zbyt wielki, by dało się patrzeć na Niego „z boku”. Tylko żyjąc dla Niego i w Nim zaczynamy Go poznawać.

jest