loading

2022.03.08 – Wtorek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Kościół wierzy tak, jak się modli, to jedna z często powtarzanych fraz będąca wyrazem łacińskiej maksymy: Lex orandi, lex credendi. Pomijając historyczny i liturgiczny kontekst tych słów, można tę regułę zastosować do własnego życia duchowego. Modlitwa staje się wyrazem wiary, a wiara wypowiada się w modlitwie. Jeśli mało, albo w ogóle się nie modlę, to być może na tyle oddaliłem się od Boga, że moja wiara niemal zanikła. Jeśli słowa mojej modlitwy brzmią nieszczerze, są jedynie wypowiadanymi z przyzwyczajenia formułkami, to czy moja relacja do Boga nie jest czysto formalna? Ewangelia przypomina o modlitwie Pańskiej, która jest modlitwą modlitw. Sam Pan Jezus zostawił wzór, jak mamy zwracać się do naszego Ojca Niebieskiego