loading

2022.03.10 – Czwartek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Pan Jezus, ucząc modlitwy, zwracał szczególną uwagę na zaufanie do Boga. To ono jest kluczowe w postawie uwielbienia, dziękczynienia lub prośby. W czytanym podczas liturgii słowa fragmencie Ewangelii otrzymujemy trzykrotne wezwanie: proście, szukajcie, kołaczcie. Odpowiada mu – również trzykrotne – zapewnienie: dadzą wam, znajdziecie, otworzą wam. Trudno o bardziej precyzyjne i krótkie wyjaśnienie Bożej pedagogii. Jeśli z ufnością będziemy zwracali się do Boga w modlitwie, możemy być pewni, że wysłucha naszego wołania. Skoro w naszych ludzkich relacjach jesteśmy dla siebie dobrzy, to czyż Bóg Ojciec mógłby postąpić wobec nas inaczej?