loading

2022.03.11 – Piątek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Prawdziwe nawrócenie prowadzi do życia wolnego od grzechu. Przychodząc do Pana Jezusa, otrzymujemy od Niego „nową szansę”, zaproszenie, by wrócić na drogę świętości. To zaproszenie dotyczy każdego.
Zapewnia o tym prorok Ezechiel, przywołując słowa samego Boga: Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg! (Ez 33, 11) Aby przyjąć łaskę miłosierdzia, potrzebujemy otworzyć na nią nasze serca, to znaczy z pokorą uznać siebie za grzeszników i prosić Boga o przebaczenie. Przystępując do sprawowania Najświętszej Ofiary, w chwili ciszy, prośmy Chrystusa o łaskę skruchy