loading

2022.03.12 – Sobota 1 tygodnia Wielkiego Postu

Starzec Sylwan, rosyjski mnich żyjący na Górze Atos, mawiał, przywołując słowa św. Antoniego: „Ja Boga się nie boję, ja Go kocham”. Kiedy liturgia dzisiejszego dnia wzywa nas do świętości, wyrażającej się życiem Bożymi przykazaniami, Jego słowem, to może się w nas rodzić obawa, czy temu podołamy. Czy aby nie jesteśmy zbyt słabi. Prawosławny mnich podpowiadał, co prowadzi nas do takiej świętości: „Święty Jan Apostoł i Ewangelista mówił, że przykazania Boże nie są ciężkie, lecz lekkie (1 J 5, 3), ale lekkie są one tylko dzięki miłości; jeśli jej nie ma, to wszystko staje się trudne. Dlatego zachowuj miłość, nie trać jej, bo choć można ją przywrócić, to zawsze przez wielkie łzy i modlitwy, a bez miłości trudno żyć na świecie”.

jest