loading

2022.03.13 – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Okres czterdziestodniowego postu nazywany jest wielkim także dlatego, że zaprasza do stawiania wielkich pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Jednym z nich jest kwestia ostatecznego celu naszego życia. W prosty i konkretny sposób mówi o tym dziś św. Paweł: nasza ojczyzna jest w niebie. To znaczy, że Bóg obdarzył nas łaską życia wiecznego i zaprasza każdego człowieka do wspólnoty życia w swoim królestwie. Niebo, do którego zdążamy, wcale nie musi być czymś tak odległym jak gwiazdy rozsiane w bezkresnym kosmosie. Ono jest już teraz wokół nas, tylko grzech sprawia, że nie potrafimy go doświadczyć. Dlatego czas Wielkiego Postu jest przynagleniem do nawrócenia. Chodzi o to, byśmy oczyszczeni przez pokutę i przemianę życia mogli przejrzeć.