loading

2022.03.20 – 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Święty Ambroży zachęcał do postu, twierdząc, że „tą drogą szybciej dociera się do Boga”. Modlitwa liturgiczna przypomina nam dziś, że sam Bóg wskazał, jako lekarstwo na grzech, post, modlitwę i jałmużnę. Te trzy wielkopostne środki nawrócenia pomagają w pokornym stanięciu w prawdzie i przyznaniu się do naszych win. Święty Leon Wielki twierdził bowiem, że zbyteczny byłby trud głodzenia się, bez wyzbywania się przewrotnej woli. „Próżny mozół dręczyć ciało postem, a nie cofać się od zamiaru grzeszenia”. Prawdziwie chrześcijański post ma prowadzić do Boga, który pragnie nas podźwigać z grzechów łaską miłosierdzia.