loading

2022.03.21 – Poniedziałek 3 tygodnia Wielkiego Postu

„Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze wypełniona do końca” – nauczał św. Jan Paweł II. „Gdy obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. To Duch Święty przynagla do głoszenia wielkich dzieł Bożych”. Pan Jezus został posłany do wszystkich ludzi, nie tylko do narodu wybranego przez Boga. Kolejny dzień Wielkiego Postu przez czytania liturgiczne przypomina o obowiązku stojącym przed każdym z nas: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9, 16).

jest