loading

2022.03.22 – Wtorek 3 tygodnia Wielkiego Postu

Przypowieść o nielitościwym dłużniku stanowi bardzo ważną naukę na temat zależności między Bożym miłosierdziem a ludzkim przebaczeniem. W rozmowie ze św. Piotrem Pan Jezus daje bezwzględny nakaz: przebaczać należy zawsze! Przykładem, na czym ma polegać owa postawa naśladowania samego Boga, jest opowieść o nikczemnym słudze, który sam, doświadczywszy łaski, zachowuje się w sposób bezwzględny wobec swojego dłużnika. Bóg nigdy nie przestaje nam przebaczać. Problem w tym, że prosząc Go o miłosierdzie, nie możemy zapominać, że sami mamy być miłosiernymi. Słowa modlitwy Ojcze Nasz: „i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, nie mogą być w naszych ustach pustymi frazesami.