loading

2022.03.23 – Środa 3 tygodnia Wielkiego Postu

Zarówno w pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa, jak i we fragmencie Ewangelii św. Mateusza usłyszymy wezwanie do zachowywania przykazań. Sam Pan Jezus, odnosząc się do nakazów Starego Testamentu, podkreślił, że nie po to przyszedł na świat, aby je znieść, lecz aby je wypełnić. Poznając z kart Ewangelii ziemskie życie Syna Bożego, dostrzegamy Jego wielki szacunek dla prawa żydowskiego, a nauczanie Jezusa i Jego życie stają się najgłębszą interpretacją Prawa i Proroków. Na krzyżu Bóg dał świadectwo, że miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa (Rz 13, 10). Pragnąc naśladować Pana Jezusa, warto zwrócić uwagę na nasze podejście do przykazań Bożych i nakazów Ewangelii. Czy jest w nas pragnienie, by je wypełnić jak najpiękniej?

jest