loading

2022.03.24 – Czwartek 3 tygodnia Wielkiego Postu

Eucharystia jest sakramentem i źródłem jedności. W Liście do Koryntian czytamy: Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało (1 Kor 10, 17). Przystępując do Komunii św., pamiętajmy o tym, że greckie słowo koinonía wyraża ideę wspólnoty, jedności i więzi, która tworzy się pomiędzy wiernym a Chrystusem oraz pomiędzy tymi, którzy należą do Kościoła. Budowanie wspólnoty i dążenie do jedności nie może być tylko pobożnym życzeniem. Zaczyna się ono od szacunku do drugiego człowieka, przebaczenia, zaprzestania wzajemnych oskarżeń czy gotowości do współpracy. Jeden z prawosławnych biskupów stwierdził kiedyś: „W Poście najważniejsze jest nie zjadać siebie nawzajem”. Jaki bowiem pożytek z odmówienia sobie słodyczy, kiedy z nienawiścią odnosić się będziemy do drugiego człowieka?