loading

2022.03.25 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Zwiastowanie było jedną z najważniejszych chwil w życiu Maryi. Wszystkie łaski, które otrzymała wcześniej od Boga, były ukierunkowane na to niezwykłe spotkanie z Bożym Posłańcem. To, co się później wydarzy w jej życiu, będzie konsekwencją wypływającego z głębokiej wiary posłuszeństwa usłyszanemu słowu: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego. Przeżywana w okresie Wielkiego Postu uroczystość jest szansą na dostrzeżenie, tak w życiu Maryi, jak i całego Kościoła, który tworzymy, wielkiego pragnienia Boga, by jego łaska rozlała się na cały świat. Maryja, przez swoją zgodę na przyjęcie woli Bożej, włączona zostaje w plan zbawienia. Możemy mieć w nim udział również i my przez nasze posłuszeństwo Bogu.

jest