loading

2022.03.26 – Sobota 3 tygodnia Wielkiego Postu

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony (Ps 51). Być może właśnie tymi słowami modlił się celnik opisany w jednej z ewangelicznych przypowieści. Stojąc przed Bogiem, jako grzesznik, wznosił puste ręce, prosząc o miłosierdzie. Takie znaczenie ma również nasza modlitwa na początku Eucharystii, kiedy w akcie pokuty nie tyle drobiazgowo przypominamy sobie nasze grzechy, ile uświadamiamy sobie, że naszą ofiarą, przynoszoną na Ucztę Pańską, jest skruszone serce. Wszak, jak zapewnia psalmista: pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz (Ps 51). Wielki Post jest szansą na nawrócenie w myśleniu, na przemianę sposobu postrzegania siebie. Boża miłość jest darmowa. Nie zasługujemy na nią, choć swoim postępowaniem i sercem kochającym możemy odpowiedzieć Chrystusowi miłością na miłość.