loading

2022.03.27 – 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Pewien współczesny teolog, trafnie opisał jeden z wymiarów tajemnicy Bożego miłosierdzia, stwierdzając, że wielką pociechą dla nas grzeszników jest to, że nawet, jeśli czasem nasza słabość okazuje się większa niż nasza wiara – Jezus nawet wtedy nami nie gardzi, lecz chce nam podać rękę i nas ocalić. Bylebyśmy tylko starali się być blisko Niego. Doświadczył tego syn marnotrawny. Doświadczyło wielu świętych grzeszników, którzy powstając ze swoich upadków, odnaleźli w Bogu sens swojego życia. Wielki Post ma nas prowadzić do coraz pełniejszego odkrywania prawdy o Bożej miłości wobec każdego grzesznika. O miłości, która wiernie czeka i raduje się wielce z każdego, kto był umarły duchowo, a znowu ożył, kto zaginął, a się odnalazł.