loading

2022.03.28 – Poniedziałek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Rozbrzmiewające w pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza słowa Boga: Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię, każą nam spojrzeć dalej, wyżej i głębiej na nasze życie. Zobaczyć je w szerszej perspektywie Bożego planu zbawienia. Nie jest on wyłącznie obietnicą dalekiej przyszłości, jakichś bliżej nieokreślonych „lepszych czasów”. Nowe stworzenie już się zaczęło. Święty Paweł napisał: Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem (2 Kor 5, 17). Nowe stworzenie człowieka zapoczątkowuje się przez chrzest. Wielki Post jest dany, abyśmy przez pokutę, modlitwę i uczynki miłosierdzia umocnili w sobie nowego człowieka, to znaczy stali się jeszcze bardziej Chrystusowi.