loading

2022.03.30 – Środa 4 tygodnia Wielkiego Postu

Eucharystię powinno poprzedzać słuchanie słowa Bożego i przygotowanie umysłu oraz serca na przyjęcie Bożej prawdy. Trzeba również wejść na drogę nawrócenia, uczyć się uznawania swojej winy, przyjąć przebaczenie i odpuścić swoim winowajcom. Będziemy o to prosili w kolekcie. Jeśli zabraknie w nas takiej postawy, wówczas możemy podzielić los tych, którzy prześladowali Jezusa, ponieważ Jego słowa i czyny nie odpowiadały ich sposobowi myślenia. Chrystus objawia nam Ojca i przywraca życie. Ewangelia zwiera słowa Jezusa: Jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Wielkopostne czuwanie powinno otwierać na przyjęcie nowego życia. Niech to, co w nas martwe na skutek grzechów, ożyje dzięki łasce Zmartwychwstałego.