loading

2022.04.01 – Piątek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Każdy, kto czuje się słaby czy wprost bezradny wobec własnych wad i grzechów, może w modlitwie prosić o wyzwolenie. Szczególnym miejscem przemiany naszych serc i naszego myślenia jest Eucharystia. Chrystus, którego woli nic ostatecznie nie może się sprzeciwić, chce przez swoją krew uwolnić nas z każdego zniewolenia. Ta łaska odnowy dana nam za darmo, z bogactwa Jego łaski, powinna pobudzać do radosnego świadectwa, że Bóg jest zawsze po stronie skruszonego grzesznika. Duch Święty, który czyni Mszę św. uobecnieniem wydarzeń paschalnych, pragnie oczyszczać i uszlachetniać wszelkie nasze pragnienia przemiany życia i wzrostu w wierze.