loading

2022.04.02 – Sobota 4 tygodnia Wielkiego Postu

Nie ma na świecie lepszej inwestycji niż całkowite zaufanie Bogu, oddanie Mu wszystkich spraw i współdziałanie z Jego wolą. Choćbyśmy znaleźli się w sytuacji po ludzku bez wyjścia, On ma dla nas rozwiązanie i wyprowadzi nas z każdego problemu. Dlaczego? Bo Mu na nas zależy! Bo kocha nas miłością, która nie jest uwarunkowana jakimikolwiek okolicznościami. Dowodem jest każda Eucharystia, w której otrzymujemy Jego słowo wyprowadzające nas z wszelkiego zakłamania i Jego Ciało odnawiające w nas dziecięctwo Boże. Zostaliśmy odkupieni drogocenną krwią Chrystusa (por. 1 P 1, 19). Duch Święty nieustannie przekonuje nas, że mocą tej Ofiary Miłości jesteśmy wyrywani z pęt grzechów wprowadzających zamęt w nasze życie i prowadzących nas ku śmierci.