loading

2022.04.03 – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

W Wielkim Poście często spoglądamy na krzyż – wielką tajemnicę wiary. Dziś przez to spojrzenie ma zrodzić się w nas pewność, że sprawiedliwy Bóg jest naszą ucieczką. Ani grzech, ani śmierć, ani żadna inna przeszkoda nie stanowią problemu dla Tego, który umiłował nas do końca i ma moc przeprowadzić nas przez każdą pustynię. Jeśli trwamy w Chrystusie, łzy i trudności nie mają już w naszym życiu ostatniego słowa. Pragnieniem Boga jest odmienić nasz los, byśmy przez przebaczenie doświadczali pokoju i radości.

     
Dzięki Duchowi Świętemu możemy oddać się z ufnością miłości Boga i przyjmować od Niego siłę potrzebną do odnawiania naszego życia.