loading

2022.04.04 – Poniedziałek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Wiele spraw przeszkadza nam skupić się na Bogu i Jego obietnicach. Jedną z nich jest oskarżanie siebie i innych, a nierzadko też Boga. Przez pryzmat własnych słabości fałszujemy obraz otaczającego nas świata. Tymczasem Bóg zaprasza, byśmy uwierzyli, że On przygotował dla każdego życie w obfitości przez przebaczenie, które jest w Jezusie Chrystusie. Możemy je przyjąć już dziś, naśladując naszego Pana i odrzucając wszelki osąd. Szybko doświadczymy, że towarzyszy nam Boża dobroć i łaska, a obietnica uczestniczenia w chwale jest naprawdę skierowana do każdego z nas osobiście. Jeśli wzbudzimy w sobie pragnienie przemiany, Duch Święty już podczas tej Eucharystii zacznie odnawiać nasz sposób widzenia i oceniania, by czynić w nas większą przestrzeń dla miłości i prawdy