loading

2022.04.05 – Wtorek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Bóg, nasz Ojciec, z miłością, troską i uwagą zawsze jest blisko człowieka i zapewnia, że wysłuchuje naszych modlitw. Zna doskonale naszą sytuację, naszą kondycję i nasze braki. Od nas oczekuje wytrwałości i pewności w wierze, że wszystkie Jego obietnice są prawdą. To, co najbardziej burzy ład i pokój w naszym życiu, to nieufność wobec Niego i nieposłuszeństwo Jego woli. Dlatego Pan zapewnia o swoim pragnieniu przyciągnięcia nas do siebie przez miłość wyrażającą się w odpuszczeniu nam grzechów. Eucharystia to nieustanne objawianie Bożego miłosierdzia. Przez udział w niej Duch Święty daje nam Chrystusa, od którego możemy bez przeszkód czerpać z hojności naszego Ojca.