loading

2022.04.06 – Środa 5 tygodnia Wielkiego Postu

Bóg pełen chwały i wywyższony na wieki (por. Dn 3, 52), to Ten, który nas wyzwala od przeciwników i przeciwności, od grzechu i z niemocy, z każdego zakłamania i zabłąkania. To Ten, który prowadzi nas ku wolności i obdarza błogosławieństwem. Zna doskonale nasze skłonności do popadania w błędy i upadki, ale z cierpliwością podnosi i zaprasza do podejmowania pokuty, do decyzji przemiany myślenia i postępowania. Przez Ducha Świętego, który uświęca nas w każdej Eucharystii, uzdalnia nas do takiego działania, byśmy mogli podjąć współpracę z Jego łaską i budować królestwo Boże w sobie i w naszym otoczeniu.