loading

2022.04.07 – Czwartek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Teksty liturgiczne coraz bardziej przybliżają nas do przeżycia po raz kolejny najważniejszych wydarzeń zbawczych – Nowego Przymierza zawartego przez Boga z każdym człowiekiem, z całym rodzajem ludzkim. Przez Śmierć Jezusa możemy trwać w Bogu, bo On przez ofiarę swego Syna wszystko nam przebaczył i zapewnił życie wieczne. Z naszej strony powinna być gotowość do przyjęcia tego największego daru. Potrzebujemy z ufnością modlić się o pomoc Ducha Świętego, byśmy przyjęli obmycie z każdego naszego zła i z determinacją trwali w nawróceniu. Każda Eucharystia to przyjmowanie żywego Chrystusa, który przywraca nam dziecięcą relację z Ojcem.