loading

2022.04.10 – NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Niedziela Męki Pańskiej wprowadza nas w Wielki Tydzień, czas przeżywania najważniejszych wydarzeń dla całej ludzkości, niezależnie od wyznawanej religii, czasu czy miejsca zamieszkania. Dzisiejszą liturgię rozpoczynamy od, wydawałoby się, triumfu Jezusa. Radosne Hosanna jest jednak tylko chwilowe. Za chwilę wsłuchamy się w opis Męki Pańskiej. Jest to szansa, by na nowo uświadomić sobie naszą niestałość i grzech oraz rozradować się w duchu, że przez Jezusa Bóg pragnie okazać nam miłosierdzie. Posłuszeństwo i pokora Syna Bożego to droga, byśmy naśladując Go, otrzymali łaskę zbawienia. Bo Bóg pragnie ocalić każde swoje dziecko i udowodnił to, wydając za nas swego Syna. Pozwólmy Duchowi Świętemu zanurzyć nas w głębi treści świętej liturgii.