loading

2022.04.11 – WIELKI PONIEDZIAŁEK

Wchodzimy w ostatnie dni przed przeżywaniem pamiątki Męki i Śmierci Chrystusa. Ponieważ przez własną słabość popadamy w grzech, z wiarą spoglądajmy na Tego, który przyszedł, aby dać nam nowe życie, aby nas wybawić. Pragnijmy wzrostu tej wiary, by w każdym położeniu, szczególnie w różnych trudnościach, z absolutną pewnością oczekiwać pomocy naszego potężnego Zbawiciela, który nie cofnął się nawet przed ofiarą z własnego życia. Obdarowani dziś słowem i Ciałem Jezusa pragnijmy zachować te skarby i być ich świadomi w kolejnych wydarzeniach naszej codzienności. Duch Święty, który w nas mieszka i nieustannie przypomina słowa życia, troszczy się, by nie pozostało w nas nic z niewiary w zbawczą moc Eucharystii.