loading

2022.04.13 – WIELKA ŚRODA

Wielka Środa bezpośrednio poprzedza Triduum Paschalne i liturgia słowa wyraźnie prowadzi do wydarzeń Wielkiego Czwartku i Piątku. Jesteśmy zachęceni do wewnętrznego wyciszenia, by móc głębiej przeżyć tajemnicę Męki Chrystusa i wraz z Nim osiągnąć zmartwychwstanie. Przez posłuszeństwo Jezusa aż do śmierci na krzyżu Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko, czyniąc Panem wszelkiego stworzenia. Dla każdego z nas jest otwarta droga do osobistego przyjęcia zbawienia przez uznanie w Jezusie swojego Pana i naśladowanie Jego życia, które było pełną miłości służbą człowiekowi w nieustannym zjednoczeniu z Ojcem. Aby stało się to dla nas osiągalne, otrzymaliśmy Ducha Świętego, dzięki któremu nieprzerwanie działa w nas moc paschalnych darów.