loading

2022.04.14 – WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy obchody Świętego Triduum Paschalnego – jednej kilkudniowej liturgii, którą dziś inaugurujemy, ale błogosławieństwo na jej zakończenie otrzymamy dopiero po Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania. Jest to najważniejszy czas dla chrześcijan, który staramy się przeżyć w najpełniejszym zjednoczeniu z naszym Panem. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił dwa kluczowe dla naszego zbawienia sakramenty – Eucharystię i kapłaństwo. Potężny Bóg nie ma dla nas większego daru niż Eucharystia, którą jest sam Chrystus. Jest to miejsce oczyszczenia, umocnienia, uświęcenia, także źródło życia i szczęścia wiecznego. W niej dokonuje się nasza przemiana mocą Ducha Świętego, który wyzwala ze starego człowieka i obdarowuje poznaniem Boga i Jego miłości.