loading

2022.04.15 – WIELKI PIĄTEK – LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

Grzech pierworodny i jego konsekwencje: śmierć, oddalenie od Boga, panowanie diabła, zostały pokonane przez miłość Jezusa wyrażającą się w ofierze krzyża. Dzisiejszą liturgią nie tylko chcemy oddać Bogu cześć i dziękczynienie za dzieło odkupienia, ale wpatrując się w naszego Przewodnika w wierze, pragniemy stawać się do Niego podobni. Jego posłuszeństwo Ojcu uczy nas, jak mamy słuchać Boga. Trwać w modlitwie na Jego wzór to przedstawiać Bogu problemy i troski wszystkich sióstr i braci. Jego pokora i uniżenie uczą stawać w prawdzie wobec naszych przewinień, byśmy, otrzymawszy przebaczenie, byli pewni zmartwychwstania w Nim. Nasze zjednoczenie ze zwycięskim Panem dzięki Duchowi Świętemu ma przynosić światu nadzieję pokonania słabości, lęków, niesprawiedliwości i śmierci.