loading

2022.04.17 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE – MSZA W DZIEŃ

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Tą prawdą możemy się nie tylko radować. Dzięki Duchowi Świętemu możemy z tego wydarzenia nieustannie przyjmować dar odnawiania naszego wewnętrznego człowieka. Śmierć cielesna nie jest ostatecznym wymiarem naszego życia. Pusty grób Jezusa ukazuje, że nasze miejsce jest w niebie, w chwale Boga Ojca, razem z naszym Zbawicielem. Radość płynąca ze zwycięstwa Chrystusa nie pozostawia nas jednak bezczynnymi, ale na wzór świadków Zmartwychwstania naszego Pana prowadzi nas ku innym, by wszyscy mogli usłyszeć najbardziej życiodajną wiadomość: Jezus żyje i dał nam swoje życie! Bóg uczynił dla nas to, czego sami nigdy nie moglibyśmy osiągnąć: my też zmartwychwstaniemy!