loading

2022.04.17 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE – WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

Poświęcenie ognia, zapalony paschał i nasze świece, rozświetlony kościół – celebracja najważniejszych wydarzeń zbawczych, najważniejszej liturgii w roku, rozpoczyna się od symbolu światła. Jezus, Światłość świata, pokonawszy śmierć, wchodzi w każdą naszą ciemność, by ją rozproszyć i unicestwić. Radosne orędzie wielkanocne ogłasza Jego zwycięstwo i uświadamia nam, że wydarzenia historii zbawienia stają się obecne dzisiaj w sposób sakramentalny mocą Ducha Świętego: jest to ta sama noc (…) błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Uczestniczymy rzeczywiście w Passze Jezusa, w której przeprowadza nas do nowego życia, wolności dziecka Bożego, udziału w swoim zwycięstwie, do Ziemi Obiecanej, którą jest On sam.