loading

2022.04.18 – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

Trwamy w radości ze Zmartwychwstania Jezusa i odkupienia wszystkich ludzi. Jezus całkowicie przemienił sytuację człowieka. Kto trwa w Nim, jest nowym stworzeniem, a wszystko, co stare, przeminęło (por. 2 Kor 5, 17-18). Przez chrzest narodziliśmy się na nowo i dzięki działaniu Ducha Świętego możemy wzrastać w mocy Bożej i budować królestwo Boże w nas i w swoim otoczeniu. Osobiste odnowienie każdego z nas, które dokonuje się przez przeżycie tajemnic paschalnych powinno skupiać cały nasz wysiłek na wypełnianiu pragnień Jezusa, by wszyscy ludzie poznali Boga jako kochającego Ojca i doświadczyli wyzwolenia z każdego zakłamania. Nie licząc już na własne siły, a całkowicie ufając Bogu, możemy być pewni, że uzdolni nas do gorliwej służby Ewangelii i stałości w wierze.