loading

2022.04.19 – Wtorek w oktawie Wielkanocy

Jako ludzie Nowego Przymierza jesteśmy obficie wyposażeni we wszelkie dary naszego niebieskiego Ojca. Radość z przeżywania przyjaźni z Bogiem daje przedsmak i gwarantuje nam życie w wiecznej radości nieba. Pragnieniem Boga jest, byśmy Go nieustannie poszukiwali i poznawali zarówno w czasie modlitwy jak i w naszej codzienności. Pozwalamy Mu wtedy okazywać nam swoją miłość i troskę, przychodzić z pomocą i bronić przed działaniem złego. Eucharystia jest spotkaniem z Panem, który mocą Ducha Świętego może przemienić każde serce pragnące bardziej żyć Ewangelią. To miejsce otwierania się wciąż na nowo na zdroje wody żywej, płynące dla nas z przebitego serca Jezusa, by opowiadać innym o Jego pełnym mocy działaniu, którego jesteśmy świadkami.

jest