loading

2022.04.22 – Piątek w oktawie Wielkanocy

Trwać w radości zmartwychwstania, to być wciąż świadomym potężnego obdarowania w Nowym Przymierzu, które Bóg zawarł z każdym z nas osobiście. On nie tylko pojednał nas ze sobą, On wprowadził nas w swoje życie, w świętą ziemię swej czułej obecności. Mamy stały udział w Jego chwale, w Jego mocy i miłości. Dzień zmartwychwstania Jezusa wciąż trwa i będzie trwał do Jego powtórnego przyjścia, a my możemy korzystać ze wszystkich jego owoców. Z naszej strony potrzeba nieustannej wdzięczności i wrażliwości serca, by czynami potwierdzać pewność wiary w odnowienie naszego człowieczeństwa i sprzeciwiać się ofertom tego świata poddanego wciąż siłom ciemności. Pomocą w tej walce jest Duch Święty, który w nas mieszka i nas uświęca.

jest