loading

2022.04.23 – Sobota w oktawie Wielkanocy

Przez zwycięską ofiarę Chrystusa zostaliśmy wyprowadzeni z naszej ziemi niewoli i staliśmy się nowymi ludźmi w Jezusie, naszym Zbawicielu. Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przez sakrament chrztu uczynił nas podobnymi do swojego Syna i podarował nam Jego Ducha. To wezwanie do nieustającej wdzięczności, że stare przeminęło, a nasza godność dziecka Bożego pozwala nam nazywać Pana nieba i ziemi naszym Ojcem. W Duchu Jezusa mamy dostęp do wszystkich potrzebnych łask, by z mocą dawać świadectwo o Bożej miłości i pociągać serca innych ku jedynej Prawdzie dającej życie wieczne. Każda Eucharystia jest dla nas okazją duchowego ubogacania się i nieustannym potwierdzaniem naszego „tak” dla wspólnoty z Bogiem.