loading

2022.04.24 – 2 NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Jesteśmy świadomi naszej niestałości w wierze. Często pochłonięci niezliczonymi sprawami dnia powszedniego, zaskakującymi wydarzeniami, bądź przytłoczeni monotonią naszych zajęć czujemy, jak osłabia się nasza relacja z Bogiem. Możemy popaść w rutynę także w sprawach duchowych. Przeżywając na nowo wydarzenia paschalne, pozwalamy Bogu odradzać naszą wiarę i zrozumienie, jak bardzo zostaliśmy ukochani i obdarowani. On przez Krew Jezusa wykupił nas z mocy Szatana i oczyścił, dał nam swego Ducha, byśmy mieli nowe życie. To wszystko otrzymaliśmy w chwili chrztu św. i możemy wciąż na nowo czerpać z tego nieskończonego, złożonego w każdym z nas skarbca. Bóg zrobił wszystko, byśmy mogli trwać w Jego miłości, a Jego miłosierdzie przerasta nasze wyobrażenie.

jest