loading

2022.04.25 – ŚW. MARKA

Spotkanie z Jezusem zawsze zmienia życie. Jego miłość przenika całego człowieka i czyni go niejako na nowo. Umocnieni Duchem Świętym Apostołowie zapewniali, że nie mogą nie głosić tego, co słyszeli, widzieli i czego dotykały ich ręce (por. Dz 4, 20; 1 J 1, 1). Święty Marek, autor Ewangelii uważanej za najstarszą, według Tradycji znał Jezusa przed Jego śmiercią, a potem towarzyszył w misji ewangelizacyjnej św. Pawłowi i św. Piotrowi, gdy ten nauczał w Rzymie. Zapragnął, by każdy mógł mieć dostęp do ożywiającego słowa prawdy i za zgodą Apostoła Piotra spisał jego nauczanie. Wdzięczni Panu Bogu, że natchnął Marka pragnieniem dzielenia się Dobrą owiną z całą rzeszą ludzi aż do końca świata, mamy w nim doskonały wzór gorliwości apostolskiej, ukochania Bożego słowa i posłuszeństwa naszemu Panu.