loading

2022.04.26 – ŚW. WOJCIECHA

Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10, 17). Tak od początku rozchodziła się Dobra Nowina o zbawieniu na cały świat. I nie otrzymaliśmy innego sposobu jej przekazywania, jak dawanie świadectwa swojej wiary innym. Wspominamy dziś św. Wojciecha, patrona Czech, Polski i Węgier. Jego nauczanie, radykalizm ewangeliczny, wrażliwość na potrzeby duchowe i materialne ubogich, wreszcie jego męczeństwo przyczyniły się do umocnienia wiary naszych przodków. Ale i dziś potrzebujemy zarówno jego przykładu życia, jak i wstawiennictwa, by zawsze stawiać Boga na pierwszym miejscu, by Kościół w Polsce, Europie i na świecie wytrwale rozwijał się w nauce apostołów. Dzięki mocy Ducha Świętego możemy, jak dzisiejszy Patron, rozpalać swoje i innych serca.

jest