loading

2022.04.27 – Środa 2 tygodnia Wielkanocy

Naszymi czynami i słowami powinniśmy nieustannie oddawać chwałę Bogu. On wyprowadził nas z poniżenia i bezsensu, przywrócił godność Jego dzieci, złożył obietnice nowego życia i zapewnił, że zawsze jest przy nas, by nam pomagać i uwalniać od wszelkich lęków. W Chrystusie okazuje nam swoją miłość, czyniąc nas uczestnikami Jego natury. To wystarczające powody, by wyrażać naszą wdzięczność pełnym zaufaniem Bogu i posłuszeństwem wobec każdego Jego słowa. Jesteśmy jednak słabi i niestali. Dlatego Duch Święty działa w sakramentach, by nas przebóstwiać i uświęcać. Podczas każdej celebracji liturgicznej namaszcza nas łaską i sprawia, że upodabniamy się do Jezusa, abyśmy przez miłość mogli osiągnąć pełnię chwały w niebie.