loading

2022.04.28 – Czwartek 2 tygodnia Wielkanocy

Przeżywanie na nowo wielkanocnych misteriów ma moc ożywić naszą wiarę, wzmocnić nadzieję i oczyszczać miłość z niewłaściwych motywacji. Każdy dzień jest nam dany i zadany, byśmy zbliżali się do tronu łaski i doznawali miłosierdzia. W całej swojej historii Izraelici mieli świadomość, że Bóg, który objawił się Abrahamowi, zawsze wśród nich przebywa i jeśli zawołają o pomoc, On okaże swoją potęgę i wyprowadzi ich z każdej niedoli. W Nowym Przymierzu mamy jeszcze pełniejszy dostęp do Boga przez Jezusa Chrystusa i możemy zawsze trwać w Jego obecności dzięki Duchowi Świętemu, który w nas mieszka. Przyjmując Boże obdarowanie, z coraz większą radością możemy dziękować i uwielbiać naszego Ojca za wspaniały plan zbawienia. W takiej modlitwie możemy być pewni wsparcia Ducha Chrystusowego.

jest