loading

2022.04.29 – ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ

Ukochać Kościół. Do tego wzywa nas przykład świętej Patronki dnia. Z głębokiej miłości do Jezusa, z ciągłego rozważania Jego Męki i Zmartwychwstania Katarzyna czerpała siłę, mądrość i odwagę, by wpływać na wielkich ówczesnego świata i zachęcać ich do wierności Bogu. Z jej gorliwości o wypełnienie orędzia Ewangelii rodziła się szczera troska o Kościół i wrażliwość na potrzebujących. Była przekonana, że w imię Jezusa może wzywać do posłuszeństwa Bożym nakazom każdego, nawet papieża. Duch Święty potrzebuje dziś żarliwych serc, by przemieniać ten świat przez służbę w Kościele i przez Kościół, przez wspólne uwielbianie i głoszenie Boga i Jego potęgi. On potrzebuje też naszej zgody, by mógł nas posłać, jak Katarzynę tam, gdzie wciąż panuje ciemność, lęk i zakłamanie.