loading

2022.04.30 – Sobota 2 tygodnia Wielkanocy

Bóg jest miłością. Jego dzieci odkupione przez Jezusa mają się upodabniać pod każdym względem do Ojca. Kochać może tylko ten, kto sam jest wewnętrznie wolny i potrafi dawać przestrzeń wolności tym, których obdarza miłością. Do tego właśnie zostaliśmy uzdolnieni w chwili przyjęcia do Kościoła i wyznania wiary w Chrystusa. W każdej chwili w Duchu Świętym mamy dostęp do całego dziedzictwa, które otrzymaliśmy w darze zbawienia. Potrzebujemy wewnętrznej wrażliwości, byśmy rozeznawali, gdzie posyła nas Duch Jezusa i z radością podejmowali te dzieła. Miłość i posłuszeństwo Bogu czynią nas światłem dla świata. I nigdy w tym trudzie nie jesteśmy sami. Bóg nieustannie nam towarzyszy, by nas prowadzić, umacniać i bronić. Naśladując naszego Pana, będziemy także przebywać z Nim w Jego chwale.

jest